Chính sách Bảo mật Thông tin của https://vangvnovpvietphap.vn – Nhà sản xuất rượu vang VNO – VP Việt Pháp

I. Mục đích và Phạm vi Thu thập Thông tin:

  1. Mục đích: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng và sử dụng nó một cách an toàn và minh bạch. Chính sách Bảo mật Thông tin này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khi giao dịch trên trang web https://vangvnovpvietphap.vn.

  2. Phạm vi Thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Quý khách khi đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc điền các biểu mẫu liên quan trên trang web. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin thanh toán.

II. Bảo mật Thông tin:

  1. Bảo vệ Dữ liệu: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật. Dữ liệu của Quý khách sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn và chỉ được truy cập bởi những người có quyền truy cập.

  2. Sử dụng Thông tin: Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để thông báo về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới và cập nhật từ https://vangvnovpvietphap.vn.

III. Chia sẻ Thông tin:

  1. Chia sẻ Bên thứ ba: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được sự đồng ý rõ ràng từ Quý khách hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ (ví dụ: vận chuyển hàng).

  2. An ninh Tài khoản: Quý khách chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân và không nên chia sẻ mật khẩu với người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của Quý khách.

IV. Quyền và Lựa chọn:

  1. Cập nhật Thông tin: Quý khách có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến hoặc liên hệ với chúng tôi.

  2. Tùy chọn từ chối: Nếu Quý khách không muốn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi, Quý khách có quyền từ chối bằng cách liên hệ với chúng tôi.

V. Liên hệ:

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật Thông tin có thể gửi về địa chỉ email hỗ trợ của chúng tôi: huongruouvang.vn@gmail.com

Chúng tôi cam kết duy trì và cải tiến liên tục Chính sách Bảo mật Thông tin để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Quý khách được bảo vệ một cách hiệu quả nhất.