Rượu Đào 700ml (Peach)

  • Nồng độ: 15% Vol
  • Dung tích: 700ml
  • Quy cách: 15 chai/thùng
Rượu Đào 700ml (Peach)